O společnosti

Naše společnost byla založena počátkem roku 2014. Hlavním předmětem její činnosti je projekce, servis, výroba a realizace stabilního hasicího zařízení. Sídlo společnosti se nachází v Praze v Horních Počernicích, její působnost však zahrnuje celé území České republiky. Cílem vedení společnosti je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability. U nás najdete řešení požární ochrany pro 99 % průmyslových odvětví, od výroby až po konečné skladování, dále pro stavby hotelů, nákupních center, bytových domů a mnoho dalších staveb, kde hrozí riziko požáru a kde je nutná ochrana osob, objektů a technologií. Požární ochrana je v dnešní době často předepsaná zákonem, vždy je to ale rozumné rozhodnutí. Instalace stabilního hasicího zařízení Vás chrání před vysokými ztrátami způsobenými účinky požáru, neboť požár detekuje a likviduje již v jeho počáteční fázi, což dělá tento systém mnohem efektivnější než jakýkoliv jiný.  

Cílem naší společnosti je realizovat svůj program, který spočívá v zajištění komplexnosti poskytovaných služeb v oblasti SHZ od vyprojektování, výroby, dodávky, montáže, uvedení do provozu a provádění prohlídek včetně záručního a pozáručního servisu.  

Naše portfolio

Vodní hašení

Hlavní předností tohoto systému je, že samočinně reaguje na vznik požáru a začne jej hasit dříve, než dojde k jeho rozšíření. U tohoto systému je jako hasicí médium využita voda, která je nejstarším a nejrozšířenějším typem hasicího média. Voda je jako hasivo šetrná k životnímu prostředí, dále jde o nejlevnější hasicí médium a v neposlední řadě má výborné ochlazující účinky. 

Plynové hašení

Plynové stabilní hasicí zařízení se používá především v průmyslu, a to jako ochrana technologií. Jde o systém, který je ekologicky šetrný a bezpečný pro technologická zařízení, která nepoškozuje. Používá se především tam, kde nelze použít vodní ani pěnová zařízení, nebo tam, kde by tyto alternativy způsobily větší škodu na majetku.

Pěnové hašení

Tento systém nachází uplatnění především v průmyslu a jeho chemických odvětvích, kde spolehlivě hasí požáry hořlavých kapalin.

Komplexní dodávka SHZ Technologií

Naše společnost zajišťuje dodávku od A do Z

Projekce

Naše společnost má vlastní projekční oddělení specialistů s mnohaletou praxí v oboru. Nabízíme zpracování projektové dokumentace v širokém spektru našich i zahraničních norem. Projektové pracoviště máme vybaveno nejmodernějším technickým zařízením. K projektům dodáváme hydraulické výpočty, zobrazování technologie ve 2D a 3D. Dodáváme různé stupně projektů (od stavebního povolení a po vlastní realizační projekt).  

Výroba

Veškerá dodávka prefabrikovaných dílů je realizována ve vlastní dílně a ve vlastní práškové lakovně opatřena barvou dle přání investora. 

Realizace

Společnost realizuje kompletní dodávku a montáž SHZ a polostabilního zařízení.  Montáž je realizována certifikovanými komponentami Tyco, Victalic, Sikla, Hilti. Dodávka SHZ je vždy kompletní, včetně strojovny SHZ, uvedení systému do provozu a zaškolení obsluhy. Montáž realizujeme dle platných předpisů ČSN EN 12 845, VDS, FM, NFPA. 

servis

Naše společnost provádí komplexní servis a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, se specializací především na vodní SHZ. Tyto kontroly jsou prováděny v souladu s platnými předpisy. Zajištujeme servisní služby a pravidelné kontroly dle vyhlášky a dle požadavků hasičů, pojišťoven a investorů. Obsah kontrol je specifikován programem prohlídek a kontrol. V rámci těchto kontrol provádíme i zaškolení obsluhy a osob odpovědných za provoz a údržbu námi dodaných zařízení.

Reference

Společnost Sprinkler Group zajišťuje projekci, servis, výrobu a realizaci stabilního hasicího zařízení. Firma je certifikována Technickým ústavem a vlastní certifikát Pavus, management je řízen standardem ISO 9001.  

Mezi naše nejvýznamější reference patří:

Agrostroj

Projekce, realizace a servis

Alliance Laundry CE

Projekce, realizace a servis

Solar Turbines eame

Projekce, realizace a servis

Costelium extrusions

Projekce, realizace a servis

CTP Invest

Projekce, realizace a servis

Grainer packaging

Projekce, realizace a servis

a další...

Kontakt

Telefon

Ing. Martin Kovář, MBA - Kontaktní osoba
+420 778 480 455

E-Mail

info@sprinklergroup.cz
kovar.martin@sprinklergroup.cz

Sídlo společnosti

Mezilesí 750/43, Horní Počernice,
Praha 9 CZ - 193 00

Pobočka Vysoké Mýto

Pražská 38, Vysoké Mýto, 
CZ - 566 01

Sídlo společnosti – obchod, projekce, realizace.  

Pobočka společnosti – projekce, obchod, servis.